Mustafavi Muashray ke Qiyam mein khawateen ka kaleedi kirdar kaisay Mumkin hai ?
Speech No: Hl-46
Event: Itikaf 2023
Place: Itikaf City, Lahore